CENTRUMBRUGGEN

Project CENTRUMBRUGGEN

renovatie en nieuwbouw centrumbruggen en wandelpaden

Deze opdracht betreft de renovatie en (ver)nieuwbouw van enkele beweegbare bruggen in het centrum van de stad en de aanleg van een wandelpad langs de Leie.

De Grasbrug is een metalen draaibrug over de Leie. Ze verbindt de Graslei via het kruispunt van de Pensmarkt, Hooiaard en Korte Munt met de Korenlei via het kruispunt van de Drabstraat en de Jan Breydelstraat. Ten zuiden van de Grasbrug ligt de Sint-Michielsbrug over de Leie, ten noordwesten de Zuivelbrug.
Bij de renovatie van de Grasbrug werden de funderingen versterkt door injectie van kunstharsen in de ondergrond. De bovenbouw betrof een historisch getrouwe reconstructie.

De renovatie van de Zuivelbrug werd volgens hetzelfde principe als de Grasbrug gerenoveerd.

De Krommewalbrug is een metalen basculebrug over de Leie in de stad Gent. De basculebrug werd geopend in 1993 en bestaat uit twee overspanningen van 6,8 m en 11,95 m. De brug is 18,75 m lang en 14,14 m breed. De brug wordt beheerd door Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Bovenschelde.
De brug kantelt met behulp van de zwaartekracht. Op ongeveer 2/3 zit onderaan de brug een scharnierpunt, en aan de korte kant hangt een waterbak. Om de brug open te kantelen, wordt de waterbak gevuld met Leie-water. Om de brug terug dicht te kantelen, laat men de waterbak opnieuw leeglopen. De Krommewalbrug werd in 1998 genomineerd voor de Staalbouwwedstrijd.
Tussen de Krommewalbrug en de Zuivelbrug hangt aan de noordzijde van de Leie een jaagpad aan de huizen.
De Krommewalbrug werd gerenoveerd door versterking van de bestaande landhoofden en tussenpijler met micropalen.

De Predikherenbrug betreft een nieuwbouw met versterking van de bestaande funderingen. Het is een draaibrug met tuikabels.

Verder behoren tot deze opdracht de wandelpaden langs en op het water, gedeeltelijk op palen, gedeeltelijk op pontons gefundeerd.