BIJLOKE-FESTIVALHAL

Project BIJLOKE FESTIVALHAL

restauratie festivalhal en nieuwbouw inkomgebouw

Muziekcentrum De Bijloke Gent is een historische site van uitzonderlijk belang. Dit gebouw is een unicum in het middeleeuwse gebouwenpatrimonium in Europa. Het hart van het muziekcentrum – wat nu de concertzaal is – werd in de 13de eeuw opgetrokken als reusachtige ziekenzaal.

Hét pronkstuk van deze kolossale, middeleeuwse ziekenzaal is ongetwijfeld de overweldigende overkapping in eikenhout, een sterk staaltje van middeleeuws vakmanschap. In de voorbije tien jaar werd ze met het grootste respect gerestaureerd en omgevormd tot een moderne concertzaal met een capaciteit van bijna 1000 zitplaatsen.

De complete concertinfrastructuur, het podium, de opgaande stoelenrijen en het balkon voor het publiek werden nergens in het middeleeuwse gebouw verankerd: alles staat in de zaal als een gigantisch ‘meubel’ dat er ten allen tijde weer kan worden uitgenomen.

Aard van het project : Technische zeer moeilijke uitvoering op het gebied van de stabiliteit:
- restauratie en ombouwen van een historische oude ziekenzaal tot concertzaal.
- uitbreiding in oostelijke richting met inkomgebouw met foyer en kleedkamers.
- uitbreiding in westelijke uitbreiding met kantoren voor de administratie, foyer, kleedruimtes, sanitair, technische ruimtes.
- restauratie van bijgebouwen, waaronder het Creackhuys en het vroeger anatomische instituut tot kleine concertzalen.

Bouwtechnische kwaliteiten van de restauratie :
- funderingsversterking met VHP grout-columns waarbij de scheefstand van de buitenmuren kon behouden blijven, zonder bijkomende schade te veroorzaken.
- versterking van de muren door injectie met cementgrout op basis van ultrafijne cement. Door deze techniek is het mogelijk om de bestaande metselwerkconstructies zoveel mogelijk te behouden.
- herstelling van de dakstructuur en van de stalen trekkers.
- voor de uitbreidingen: uitvoering van een onderkeldering met grondwaterverlaging in beschoeide kuip met behulp van een secanspalenwand en een groutmixwand, zonder schade aan de omliggende bebouwing.
- uitvoering van een kelder onder de beschermde bibliotheek, waarbij de bibliotheek vooraf ondervangen werd.