GRAVENSTEEN

Project GRAVENSTEEN

volledige renovatie van historisch burcht

 • Periode

  1983 - 2016

 • Categorieën
 • Aannemer

  Denys nv

 • Architect

  Provoost.engineering bv i.s.m. Architectenburo A & S

 • Bouwheer

  Stad Gent

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  20.000.000 €

 • Oppervlakte

  0

 • Detailfiche

Het Gravensteen in Gent is als enig overgebleven middeleeuwse burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigingssysteem een bijzondere bezienswaardigheid, die dan ook een belangrijke toeristische troef vormt voor de stad. Het poortgebouw, de walmuur, de donjon, de grafelijke residentie en de paardenstallen zijn toegankelijk voor bezoekers.

De nieuwe herwaardering ging definitief van start met de viering van 800 jaar Gravensteen in 1980. Een diagnose van de grootste problemen leidde tot een restauratieprogramma in diverse fasen. Alle consoliderings- en restauratiewerken worden voorafgegaan door nieuw archeologisch bodem- en muuronderzoek. Tezelfdertijd zoekt de stad Gent naar nieuwe vormen voor de culturele en toeristische beleving van dit unieke Gentse monument.

De opdracht bestaat uit restauratie en herstellingswerken, verstevigingswerken van de funderingen en de bovenbouw. Herinrichtingswerken ten behoeve van de bezoekbaarheid.

Het oostelijk bijgebouw en de walmuur krijgen een nieuwe fundering, bestaande uit respectievelijk perspalen onder een continue funderingsbalk (systeem Pynford) en groutpalen.

De uitvoering, zowel inzake voorbereiding als de eigenlijke uitvoering gebeurd in nauw overleg met Monumentenzorg en met de archeologische diensten van de Stad Gent. Ook de archeologische uitgravingen tijdens de werken worden op het gebied van de stabiliteit door begeleid provoost.engineering bv.

De gebruikte technieken bij de stabiliteitswerken zijn monumentvriendelijk, zoals het gebruik van geo-elektrische metingen als niet-destructief onderzoek voorafgaand aan de injectiewerken van de walmuur. Deze techniek werd trouwens door provoost.engineering bv mee ontwikkeld tijdens de werken.

De herinrichting ten behoeve van de bezoekers vergt eveneens een grote inventiviteit van de stabiliteitsingenieur.