LOODS-20

Project LOODS 20

restauratie en vernieuwing van de staalstructuur

 • Periode

  2004 - 2007

 • Categorieën
 • Aannemer

  BC Projectteam - Ferrokonstrukt nv

 • Architect

  Architectenburo Ro Berteloot bvba

 • Bouwheer

  Nieuwe Voorhaven nv

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  3.750.000 €

 • Oppervlakte

  4.500 m²

 • Detailfiche

De uitrusting van de Gentse haven werd in 1884 ontworpen door stadsingenieur Emile Braun. Ze omvatte zes loodsen, die tussen 1885 en 1892 werden opgetrokken. Vijf ervan waren van het gesloten type en telden twee niveaus. Ze waren 100 meter lang en 40 meter breed, lagen op 20 meter van elkaar en op zowat 10 meter van de kaaimuur. Havenloods 20, die ook een kelderverdieping heeft, werd als laatste opgetrokken in 1891-1892. De ijzeren bovenstructuur werd geleverd door de firma Cockerill uit Seraing. Voor de kelders werd Ecaussinesteen en baksteen gebruikt. Enkel loods 22 zou met nieuw materiaal gebouwd zijn, de rest zou uit de wereldtentoonstelling van Antwerpen (1885) gerecupereerd zijn. In 1996 werd havenloods 20 beschermd als monument.

Het waardevol patrimonium vormt het aanknopingspunt bij de herontwikkeling van het gebied. Zo zijn de voorbije jaren de kranen aan loods 20 en het hekwerk langs de Voorhavenlaan in hun oorspronkelijke toestand hersteld.

De Nieuwe Voorhaven is een publiek private samenwerking (PPS) tussen de Stad Gent en 2 projectontwikkelaars. De Voorhaven is een vervallen en in onbruik geraakte havensite die werd gerealiseerd in de periode 1881-1895. De site werd als stadsgezicht beschermd in 1996 en verschillende gebouwen en havenonderdelen werden beschermd om hun industrieel-archeologische en architectuur-historische waarde. In 2002 begon de Stad Gent met de omgevingsaanleg van de site. Het monumentale oude gietijzeren hekwerk rond de site en 2 geklasseerde havenkranen worden gerestaureerd. In 2004 wordt loods 22 omgebouwd tot lofts en kantoren. Later wordt nog een Factory Outlet Centre gebouwd in en om loods 20, lofts en kantoren in loods 23 en legt de Stad Gent een grootschalig buurtplein aan op de terreinen van de afgebroken loods 21.

Stabiliteitsstudie, opgedane ervaringen
- controleberekening van de structuur in het licht van de nieuwe verzwaarde dakbedekking
- nazicht van de constructie door visuele inspectie ter plaatse
- uitwerking van de mogelijke herstelwerkzaamheden door gedeeltelijke vervanging en door gedeeltelijke versterking
- nazicht van de onderstructuur of de structuur van de kelders.