HET-PAND

Project HET PAND

renovatiewerken cultuur- en congrescentrum

 • Periode

  2008 - 2012

 • Categorieën
 • Aannemer

  Vandenbussche nv

 • Architect

  Abscis Architecten bvba

 • Bouwheer

  UGent

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  1.100.000 €

 • Oppervlakte

  7.000 m²

 • Detailfiche

Het gebouw is een voormalig Klooster, gesitueerd langs de Leie, en is opgenomen als beschermd monument. Door de eeuwen heen heeft het verschillende bouw- en verbouwingscampagnes gekend. De laatste grote verbouwing dateert uit de jaren 1970 – 1980 en is uitgevoerd in opdracht van de Regie Der Gebouwen, de huidige eigenaar van het pand.

In zijn huidige toestand voldoet het gebouw helemaal niet aan de actuele normen en richtlijnen op gebied van brandveiligheid, compartimentering en evacuatie. De aanpassingswerken betreffen voornamelijk een aantal brandwerende ingrepen, zoals het opdelen in compartimenten, inkokeren van trappenhuizen en liften, het aanpassen van evacuatiewegen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het respect voor de bestaande architectuur van het gebouw.

In tweede instantie wordt van de verbouwingscampagne gebruik gemaakt om een aantal bijkomende werken uit te voeren die wenselijk of noodzakelijk zijn, sommige zelfs dringend. Het betreft een aantal aanpassingen aan het interieur, aanpassingen in functie van toegankelijkheid, veiligheid, akoestiek, bouwfysische aanpassingen, technische aanpassingen (nood- en andere verlichting, brandhaspels, rioleringen, sanitair, …).

Provoost.engineering bv stond in voor de structurele aanpassingswerken in het kader van dit renovatieproject.