Q8-VERLAINE

Project Q8 VERLAINE

herinrichting concessie

 • Periode

  2010 - 2014

 • Categorieën
 • Aannemer

  Strabag nv

 • Architect

  Bureau d'Architecture Emile Verhaegen nv

 • Bouwheer

  Kuwait Petroleum Belgium nv

 • Gemeente

  VERLAINE

 • Bouwkost

  13.000.000 €

 • Oppervlakte

  4.800 m² (gebouw)

 • Detailfiche

Het project bestaat uit een grondige renovatie van de autosnelwegbrug gelegen boven de autosnelweg E42, met de bouw van twee grote voetgangersplatformen waar alle parkeerplaatsen gegroepeerd worden en de vervanging van de 2 huidige shops door 2 nieuwe infrastructuren die beter aangepast zijn aan de huidige behoeften.

De filosofie achter de uitwerking van het project is gebaseerd op de volgende elementen : het in de verf zetten van de identiteit van de site door het herinterpreteren van het bestaande brugrestaurant, een integratie van de nieuwe infrastructuren in het landschap door de keuze van natuurlijke materialen, een duurzame en milieuvriendelijke aanpak en een beveiliging van de site voor alle gebruikers.

Het bestaande restaurantgebouw vormt een brug over de E42. Dit gebouw wordt uitgebreid met een aanbouw langs zowel de kant richting Namen als de kant richting Luik. Deze aanbouw is net als de bestaande brug gefundeerd op palen om zettingsverschillen te vermijden. De bovenbouw bestaat uit vloerplaten in beton (breedplaatvloeren met een druklaag) rustend op wanden in metselwerk of beton. De aanbouw vormt de nieuwe toegang tot het restaurant in de brug en dit zowel via een ingang op maaiveldniveau als een ingang op het niveau van het restaurant, bereikbaar via een nieuwe helling.

De hellingen worden gevormd door wanden in beton (prémuren), gefundeerd op funderingsstroken. De helling bestaat uit betontrappen en tussenniveaus opgebouwd met voorgespannen gewelven.
De shops zijn gefundeerd op een algemene funderingsplaat met een bovenbouw uit stalen profielen en invulmetselwerk voor de buitenwanden.

Van de bestaande luifels boven de tankeilanden zijn enkel de kolommen en de funderingen behouden. De nieuwe luifel is opgevat als houten vakwerken, dragend tussen grote stalen profielen die afsteunen op de bestaande stalen kolommen.

De bestaande brug waarin het restaurant gevestigd is wordt gerenoveerd. Langs de buitenzijde wordt een nieuwe stalen gaanderij bevestigd aan de bestaande structuur. In het restaurant worden 2 tuinen ingericht. Hiervoor worden de bestaande vakwerken van de dakstructuur doorsneden en vervangen door enkele houten gelamelleerde liggers die de uitkragingen boven de gaanderij dragen.