VOLKSSTERREWACHT-ARMAND-PIEN

Project VOLKSSTERREWACHT ARMAND PIEN

restauratie

 • Periode

  2013 - 2014

 • Categorieën
 • Aannemer

  Monument Vandekerckhove nv

 • Architect

  Arch & Teco Architecture & Planning

 • Bouwheer

  UGent

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  350.000 €

 • Oppervlakte

  470 m²

 • Detailfiche

De Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de RUG richt zich tot iedereen die in meer of mindere mate in sterrenkunde of in weerkunde geïnteresseerd is. Daarbij wordt getracht zoveel mogelijk sterrenkunde- en weerkunde-amateurs uit het Gentse samen te brengen, om hen een kans te geven hun hobby in groep te beoefenen. Via de vereniging kunnen zij immers toegang krijgen tot informatie en waarnemingsmogelijkheden die anders misschien buiten hun bereik liggen.
Verder wil de V.S.R.U.G sterrenkunde op diverse wijzen populariseren in de Gentse regio en de provincie Oost-Vlaanderen. Hiertoe worden tal van activiteiten ingericht, zoals de wekelijkse kijkavonden op woensdagavond en de tweemaandelijkse voordrachten. Verder worden er elk jaar verschillende lessenreeksen georganiseerd rond verschillende sterrenkundige onderwerpen. Ook worden kleine tentoonstellingen georganiseerd en worden groepen op aanvraag ontvangen voor een groepsbezoek aan de sterrenwacht. In het geval van bijzondere hemelverschijnselen zoals zons- of maansverduisteringen worden speciale waarnemingsacties op touw gezet.
Voor haar leden organiseert de vereniging aparte bijeenkomsten en waarnemingsavonden. De leden hebben via de bibliotheek van de vereniging toegang tot een groot aantal boeken en tijdschriften.

Volkssterrenwacht Armand Pien aan de Rozier heeft sinds april 2013 een grondige restauratiebeurt. gekregen. provoost.engineering bv heeft de stabiliteitsstudie van de restauratiewerken voor haar rekening genomen. De werken omvatten o.a.:
- heisen van de grote telescoop uit de koepel. Alle antieke stukken, waaronder de Van Monckhoven sterrenkijker en de sterrenklokken werden veilig opgeborgen in houten kisten.
- afbraak en heropbouw koepelzaal.
- vernieuwing en terugplaatsen koperen buitenbekleding van de kleine koepelzaal
- optillen van de grote koepel, teneinde noodzakelijke herstellingswerken te kunnen uitvoeren. Dit was een heel delicate opdracht. Na de herstelling van de draagstructuur, werd de grote koepel terug op zijn plaats gezet. De koperbekleding van de grote koepel werd volledig vernieuwd.
- afbraak oude meteolokaal. Eerst werd de nieuwe staalstructuur geplaatst.
- afgraven grasveld om de nodige herstellingswerken aan de dakconstructie van de oude polyvalente zaal te kunnen uitvoeren.
- vernieuwen grasmatten
- de bouw van een heliostaat staat nog op het programma