PATHOLOGIE-EN-DISSECTIE

Project PATHOLOGIE EN DISSECTIE

nieuwbouw pathologie anatomie en afdeling dissectie

 • Periode

  2012 - 2015

 • Categorieën
 • Aannemer

  Strabag nv

 • Architect

  UZ Gent - technische diensten

 • Bouwheer

  UZ Gent

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  7.500.000 €

 • Oppervlakte

  3.600 m²

 • Detailfiche

Het Universitair Ziekenhuis Gent realiseerde in 2014 de vervangingsnieuwbouw voor de dienst Pathologische Anatomie en Dissectie.

Het project omvat een nieuwbouw met sleutel-op-de-deur afwerking en zal een grootte hebben van ongeveer 3.600 m². Deze oppervlakte is verspreid over 3 bouwlagen en een technische verdieping. De kelder bevat het gedeelte dissectie en vormt een onderdeel van de faculteit geneeskunde van het UGent. Hier bevindt zich een dissectiezaal (capaciteit 180 studenten), een zone voor behandeling en bewaring van lichamen en een kleine administratieve en logistieke ruimte. Het gelijkvloers en de 1ste verdieping zijn gereserveerd voor de afdeling Pathologische Anatomie van het UZ Gent. Op het dak van de eerste verdieping komt een technische ruimte van 500 m².

Het gebouw is gefundeerd op paalfunderingen vanwege de weinig draagkrachtige grond (kleihoudend zand) in de bovenste grondlagen onder het maaiveld.
Om de dissectiezaal in de kelder zo “open” mogelijk te maken, zonder kolommen in de ruimte zelf, werd de plaat boven deze zaal en bijgevolg ook boven de analoge ruimten op de bovengelegen verdiepingen, uitgevoerd met voorgespannen gewelven. Deze voorgespannen gewelven dragen van de wanden tot de ontdubbelde stalen liggers in het midden van de ruimte. Om gemakkelijk met de nodige ventilatiekanalen te kunnen verlopen langs het plafond werden deze zware stalen liggers uitgevoerd als raatliggers.
De verbinding tussen de nieuwbouw en het bestaande gebouw P8 wordt gevormd door een stalen verbindingsbrug, oorspronkelijk ontworpen als een tubulair stalen vakwerk. In overleg met de aannemer werd dit ontwerp nog economisch geoptimaliseerd met respect voor de beoogde architectuur.
De technische verdieping tenslotte bestaat uit een stalen structuur met portieken op regelmatige afstand.