UZ-GENT-POLIKLINIEKEN

Project UZ GENT POLIKLINIEKEN

renovatie poliklinieken - nieuwbouw atria

 • Periode

  2013 - 2017

 • Categorieën
 • Aannemer

  Cordeel nv

 • Architect

  UZ Gent - technische diensten

 • Bouwheer

  UZ Gent

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  26.500.000 €

 • Oppervlakte

  24.000 m²

 • Detailfiche

Met de oprichting in 1930 van een 'Facultaire Studiecommissie voor het Academisch Ziekenhuis' zet de RUG een eerste stap naar een eigen ziekenhuisvoorziening. Twee jaar later en na enkele bezoeken aan Europese universiteitsklinieken, is een eerste rapport met krachtlijnen beschikbaar. Het ziekenhuis moest niet alleen een plek voor genezing, verpleging en verzorging zijn, maar ook uitgroeien tot een opleidingscentrum voor de Faculteit Geneeskunde.
Meteen werd ook gekozen voor een combinatie van blok- en paviljoensysteem met de klinieken, poliklinieken, sociaal-geneeskundige inrichtingen, technische diensten en instituten gegroepeerd in afzonderlijke gebouwen.
Met de oprichting van CAVAZ (College van Architecten voor het Academisch Ziekenhuis) werd een volgende stap gezet. CAVAZ bestond uit Henry van de Velde , Armand Cerulus, Jean-Norbert Cloquet, August Desmet en Gustave Magnel.
Van de Velde was voorzitter en verantwoordelijk voor de esthetische aspecten van het ziekenhuis. Cerulus verzorgde het secretariaat en tekende de voorontwerpen. Cloquet en Desmet stonden in voor ruwbouw en afwerking. Magnel stond de aannemers bij in het berekenen van het gewapend beton en de stabiliteit van de gebouwen. Een groot centraal complex met aan de noordzijde een lang voorgebouw met de "tanden" van de poliklinieken, parallel hiermee de kliniekgebouwen aan de zuidkant en tussen beide in drie grote verbindingsvleugels voor de behandelings- en operatieblokken.
Op 13 oktober 1939 werden de Kinderkliniek en Polikliniek I ingehuldigd. Een jaar later volgden Kliniekgebouw I en Polikliniek II.
Het eigenlijke hospitaal met een capaciteit van 5 à 600 bedden is 195 meter lang, 15 meter breed, telt 7 verdiepingen en is ingedeeld in 3 gelijke delen met daartussenin ruime trapzalen en liften. Anno 2002 telt het Universitair Ziekenhuis Gent ca. 1100 bedden.

Deze studie betreft de renovatie van het dwarsgebouw en poliklinieken 2, 5 en 6. Daarnaast worden ook 2 toegangsatria met vergaderzaal gebouwd (tussen P1 & P 2 en tussen P5 & P6). Aan de zijde van de behandelingsblokken worden 2 stalen toegangspasserellen gebouwd die enerzijds dienen als toegang tot de aula en anderzijds als vluchtweg.
Bij de renovatiewerken worden onder meer 5 nieuwe liftschachten gebouwd, worden nieuwe technische kokers gemaakt en verandert de indeling van het bestaande gebouw quasi volledig.
provoost.engineering bv stond in voor alle studies m.b.t. stabiliteit van zowel de nieuwbouw atria als de renovatiewerken van de bestaande gebouwen.