MPET-TANK--LEVERINGSSTATION

Project MPET TANK- LEVERINGSSTATION

Bouw van een tankstation voor straddle carriers

Het betreft het bouwen van een tankstation voor straddle carriers en andere kleinere terminalvoertuigen en het aanleggen van een bevoorradingsstation met bijhorende technische- en terreinaanlegwerken voor de verdere uitbreiding van de containerterminal aan de Westzijde van het Deurganckdok te Doel. Deze infra-werken kaderen in de verdere uitbouw van de terminal MPET, en sluiten aan op eerdere terminaluitbreidingswerken.

De tankinstallatie werd voorzien van 2 inkuipingen waarin 20.000 L diesel, 250.000 L mazout en 40.000 L AdBlue in dubbelwandige houders worden opgeslaan. Bovenop deze betonnen inkuipingen, steunt een staalstructuur met loopbordes en overkapping. Vanop dit loopbordes kunnen 8 straddle carriers bevoorraad worden. Middenin de 8 tankposities, bevindt zich een technisch gebouw waarvan de benedenverdieping ingericht werd met pompen en technieken. De bovenverdieping functioneert als schuilhuis en controleruimte met allerhande bedieningspanelen. Naast de tankinstallatie voor de straddle carriers, werd ook een tankinstallatie voor andere kleinere terminalvoertuigen gebouwd.

Gezien de zeer zettingsgevoelige ondergrond werd het hele bouwwerk, zowel de inkuipingen als de vloeistofdichte pistes, gefundeerd op palen.