LNG-ESSO-HEVERLEE

Project LNG ESSO HEVERLEE

Bouw van een LNG tankinstallatie

 • Periode

  2018 - 2019

 • Categorieën
 • Aannemer

  Stok nv - Liqal

 • Architect

  provoost.engineering bv

 • Bouwheer

  Drive Systems nv

 • Gemeente

  HEVERLEE

 • Bouwkost

  350.000 €

 • Oppervlakte

  1.500 m²

 • Detailfiche

De bestaande dienstenzone langs de autosnelweg E40 te Heverlee NOORD - richting Brussel, werd uitgebreid met LNG (liquid natural gaz) en CNG (compressed natural gaz). Deze uitbreiding past in een Europees programma om LNG als brandstof aan te bieden langs een netwerk op de autosnelwegen binnen Europa.

De civiele werken omvatten het bouwen van een betonnen inkuiping en het aanleggen van de noodzakelijk verhardingen en rioleringen voor het leveren en tanken van de producten. Daarnaast worden 2 prefab technische cabines met de nodige technische LNG- en CNG installaties met bijhorende verdeelpompen geplaatst.

De LNG-installatie bestaat uit een bovengrondse cryogene opslaghouder voor LNG met een waterinhoudsvermogen van 80 m³ gekoppeld aan 2 verdeelzuilen voor LNG. Tevens zal voorzien worden in de opslag van 2.880 liter CNG, eveneens gekoppeld aan 2 verdeelzuilen. Het betreft een CNG-buffer voor de opslag van het LCNG afkomstig van de opslag van LNG en ontstaat door het op druk brengen en verdampen van dit LNG. De opslag van de LCNG gebeurt in flessenbatterijen bestaande uit 36 cilinders van 80 liter.

Naast de verdeling van CNG naar motorvoertuigen wordt op het station ook de mogelijkheid beoogd om CNG af te voeren met behulp van zogenaamde CNG-trailers. Bij het beladen van een trailer wordt het CNG direct na de verdamping afgetapt en via een bovengrondse leiding en flexibele slang naar de trailer geleid.

Ons bureau stond in voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning, het ontwerp en opvolging van alle civiele werken en ook de nodige stabiliteitsstudies voor de op palen gefundeerde inkuiping.